มหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาททำนุบำรุงการแทงหยวกลุ่มทะเลสาบสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาททำนุบำรุงการแทงหยวกลุ่มทะเลสาบสงขลา

30 ส.ค. 66 1778

มหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาททำนุบำรุงการแทงหยวกลุ่มทะเลสาบสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาทการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

"การแทงหยวกลุ่มทะเลสาบสงขลา"

--------------

#แทงหยวก

#ลุ่มทะเลสาบสงขลา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

#Wetsu