ลวดลายมโนราห์ ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ สู่สินค้าทางวัฒนธรรม

ลวดลายมโนราห์ ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ สู่สินค้าทางวัฒนธรรม

24 มี.ค. 65 2417
ครั้งแรกที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผนึกกำลัง Varnicraft กระจูดวรรณี (Varni Southern Wickery) สร้างสรรค์ผลงานต่อยอดจากการจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย อาจารย์อัฏฐพล เทพยา นักวิจัยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์