ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ

7 ธ.ค. 66 631

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

  มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)  ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30  มิถุนายน 2567   ประกาศรับสมัคร   แบบคำขอรับทุน  แบบคำขอรับทุน

 

  ประกาศรับสมัคร

  แบบคำขอรับทุน

 แบบคำขอรับทุน