ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ) ประจำปีการศึกษา 2567

18 ก.พ. 67 215

มหาวิทยาลัยทักษิณจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ) ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2567  

 ประกาศ  

 ใบสมัคร