การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

2 ก.พ. 67 126

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสมัครได้ ตั้งเเต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 1 มีนาคม 2567
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ตามลิงค์ที่เเนบมานี้


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (สำหรับข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (สำหรับบุคลากรภายนอก) (Word)

แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (Word)

แบบตอบรับการทาบทาม (Word)

แบบประวัติ (Word)

หนังสือรับรองคุณสมบัติตนเอง (Word)

โทรศัพท์ 08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635