มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2567

8 มี.ค. 67 292

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2567

ปริญญาโท / ปริญญาเอก

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่... 

https://graduate.tsu.ac.th/grad.../applicant/projectlist.jsp

#บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

#บัณฑิตศึกษา